Chronologische index

Een chronoligische index van Inventarisatie vragen mappen en dozen i.v.m. WOB verzoek 3_tcm195-258445.pdf (138 KB)

2.1 De ambtelijke stukken met betrekking tot het besluit om te kiezen voor ERTMS (periode 1997-2001);
Map 1 van Stasiu
1.3 Ambtelijke stukken met betrft de veranderingen in het contract met de HSA in het kader van de totstandkoming van het MOU (periode 2007-2008)
Map 2 Paul van Straten MOU
1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 1998-1998)
Doos 9 WOB verzoek
1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbestiding voor de exploitatie (periode 1999-1999)
Map 3 WOB-verzoek
Map 5 WOB verzoek
1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 1999-2000)
Map 4 WOB verzoek
1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie(periode 1999-2002)
Doos 1 WOB verzoek
1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 2000-2000)
Map 6 WOB-verzoek
Map 7 WOB verzoek
Doos 3 WOB verzoek
Doos 4 WOB verzoek
Doos 6 WOB verzoek
1.1. De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 2000-2001)
Doos 2 WOB verzoek
Doos 5 WOB verzoek
Doos 8 WOB verzoek
Doos 10 WOB verzoek
Doos 11 WOB verzoek
1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 2001-2001)
Map 8 WOB verzoek
Map 9 WOB verzoek
Doos 7 WOB verzoek

Complete index

De complete index zoals in te vinden in Inventarisatie vragen mappen en dozen i.v.m. WOB verzoek 3_tcm195-258445.pdf (138 KB)

2.1 De ambtelijke stukken met betrekking tot het besluit om te kiezen voor ERTMS (periode 1997-2001);

Map 1. van Stasiu

Nr.DatumOnderwerp
1 28-mei-99Council Directive 96/48/EC of 23 july 1996 on the interoperability of the trans-European high speed rail system
2 11-mrt-97Notulen werkgroep Zwakstroom HSL Antwerpen - Rotterdam
3 12-mrt-97Eisen die door grote railinfra-projecten aan het beheersing- en beveiligingssysteem worden gesteld (of wat willen de projectdirecties
4 15-mei-97overleg BB21 en grote projecten
5 15-mei-97BB21-vergadering 20 mei
6 24-jun-97Visgraatplanningen voor BBT-systemen
7 22-sep-97meeting of de regulatory committee of directive 96/48 concerning the interopperability of the trans european railway system for high speed trains
8 5-jan-98Beheersing & Beveiliging
9 20-mrt-98Masterplan verwerving BB21 systemen voor de projecten Betuweroute, Amsterdam -Utrecht, HSL-Z en HST-O
10 20-mrt-98maandrapportage februari 98 van NS railinfrabeheer
11 29-apr-98Samenhang BB21 /Mega met Rompnet
12 4-jun-98aanbesteding v/d ontwikkeling v/d beveiligingssystemen van de vier MEGA projecten
13 11-jun-98BB21-ontwikkelingen
14 22-jun-98vervolg op vorige memo d.d. 11 juni 98 inz. BB21
15 23-sep-98invoering25 kV en BB21 op het Nederlandse spoorwegnet
16 17-nov-98BB21/25kV
17 26-nov-98ERTMS op nieuwe HSL-infra
18 14-jan-99BB21 - Quo Vadis
19 febr. 99Document Prequalification / infraprovider HSL february 99
20 11-feb-99BB21 - Pilot beveiliging
2122 febr. 99Proceedings of de prequalification Conference HSL Infrastructure Provider
22 10-mrt-99Prequalification for the HSL infrastructure provider
23 1-feb-99Beveiligingssystemen voor de HSL-Zuid opties in relatie tot BB21
24 11-mrt-99brief aan dhr. Oliemans (direct. NS-RIB) inz. randvoorwaarden project BB21 mn over de rolverhouding VenW-RIB en aanpak project
25 9-jun-99Samenvattend verslag 3e bijeenkomst: klankbordgroep voor de beoordeling v/d beschikkingsaanvraag NS/RIB BB21
26 9-sep Command, Control, Communication systems (ERTMS) Position Paper
27 21-okt-99Protocol Consulation Phase Inraspeed
28 26-okt-99Protocol Infrastructure Provider HSL
29 nov-99Besluitvormingsnota uitbrengen invitation to tender
30 28-feb-00BB21, artikel West coast Main Line (WCML) Groot Brittannie
31 19-jul-00HSL- IP
32 1-sep-00ERTMS voor HSL-Z
33 8-sep-00ERTMS voor HSL-Z; brief NS-RIB d.d. 1 sept. 2000
34 30-okt-00Stand van zaken Beter Benutten Spoorwegen
35 15-nov-00Beter Benutten Spoorwegen Nota bij beschikkingen
36 19-mrt-01Brief van Europese cie aan dhr. Korf
(niet in index) Statement on signalling technology for HSL-Zuid

1.3 Ambtelijke stukken met betrft de veranderingen in het contract met de HSA in het kader van de totstandkoming van het MOU (periode 2007-2008)

Map 2 Paul van Straten MOU

Nr.DatumOnderwerp
121-mrt-08Overleg Minister met NS en HSA (e-mail)
2 5-aug-08Nota aan de Minister Finaciele problematiek HSA
3 7-aug-08Nota aan de Minister Finaciele problematiek HSA
419-sep-08Gesprek 20 augustus 2008 met HSA en NS
518-aug-08Rapport Impact vertraging op financiele situatie HSA
620-aug-08Rapport Impact vertraging op financiele situatie HSA
726-aug-08Concept brief van de Landsadvocaat aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat t.a.v. mevr. mr. B.C.M. Gijsbers onderwerp: HSL-Zuid faillissementsrisico
826-aug-08E-mail Terugkoppeling PWC inzake onderzoek naar cijfers HSA
928-aug-08Nota aan de Minister Gesprek met Minister Bos en marge van Ministerrraad
10 2-sep-08Nota aan de Minister vervolggesprek met NS/HSA op 3 september 2008
1123-sep-08Memo aan de Stuurgroep HSL Gesprek HSA -Min. V&W /Landsadvocaat inzake Staat Infra
12 1-okt-08Nota aan de Minister Stand van zaken HSA
13 3-okt-08Nota aan de Minister Gespreksnotitie voor gesprek met NS/HSA d.d. 6 oktober 2008
1419-nov-08Nota aan de Minister Gesprek met Dhr. Veenman inzake HSA
1525-nov-08Nota aan de Minister Telfoongesprek met Minister Bos inzake HSA
16 3-dec-08Brief van Hispeed Concept brief V&W aan de Tweede Kamer
17 9-jan-09Brief aan NS Reizigers BV Memorandum van overeenstemming HSA

1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbestiding voor de exploitatie (periode 1999-1999);

Map 3 WOB-verzoek

Nr.DatumOnderwerp
113-jul-99Brief van NS Reizigers aan T. Netelenbos inzake Registration Document
215-jul-99Brief van European Commission aan W. Korf inzake Tender procedure HSL-Zuid transport contracts
320-jul-99Brief van CGEA aan M. Wiedenhof inzake registration question to register CGEA transport
422-jul-99Brief van National express aan M.Wiedenhof inzake Interest Registration - HS Services Contras
528-jul-99Brief van NSR aan M. Wiedenhof inzake Registration of interest; HSL Zuid transport contracts
629-jul-99Brief van SJ International aan M. Wiedenhof inzake HSL-Zuid project
729-jul-99Brief van SNCF aan M.Wiedenhof inzake HSL-Zuid Transport Contracts
829-jul-99Brief van Thalys aan M. Wiedenhof inzake Registration Document HSL Zuid Transport Contracts
929-jul-99Brief van Thalys aan M. Wiedenhof inzake Registration of interest HSL Zuid transport contracts
1030-jul-99Brief NMBS aan M. Wiedenhof inzake Registratie document HSL Zuid Transport Contracts
1111-aug-99Brief van W. Korf aan Arriva inzake Officially registered for international and domestic train operations HSL-South
1221-okt-99Fax van HSL-Zuid aan NS Reizigers inzake Lijst met geregistreede vervoerders HSL-Zuid
1315-okt-99Fax van Jeroen Kok aan Arriva Nederland over Registrations HSL-Zuid
14 8-sep-99Brief van W.Korf aan GVB inzake Registration Document HSL-Zuid
15 9-jun-99Brief van J.Diris aan R. de Borger(Verkeer en Infrastructuur) inzake Hogesnelheidslijn Zuid
16 2-jun-99Brief van W.Korf aan European Committee inzake Tender procedure HSl-Zuid transport contracts
1729-jul-99Brief van Arriva aan M.Wiedenhof inzake Registratie
18 2-sep-99Brief van Arriva aan M. Wiedenhof inzake Registratieformulier
1915-nov-99Fax van HSL-Zuid aan CGEA inzake Registrations HSL-Zuid
2015-nov-99Fax van Jeroen Kok aan Deutsche Bahn AG inzake Registrations HSL-Zuid
2115-nov-99Fax van Jeroen Kok aan Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam inzake Registrations HSl-Zuid
2215-nov-99Fax van Jeroen Kok aan National Express Group Plc inzake Registrations HSL-Zuid
2315-nov-99Fax van Jeroen Kok aan NMBS inzake Registrations HSl-Zuid
2415-nov-99Fax van Bas van Os aan NS Groep N.V. inzake Registrateerde partijen
2515-nov-99Fax van Jeroen Kok aan Prism Rail PLC att.G. Fearnley inzake Registrations HSL Zuid
2615-nov Fax van Jeroen Kok aan SJ International inzake Registations HSL-Zuid
2715-nov-99Fax van Jeroen Kok aan SNCF inzake Registrations HSL-Zuid
2815-nov-99Fax van Jeroen Kok aan Stagecoach Holdings PLC inzake Registrations HSL-Zuid
2915-nov-99Fax van Jeroen Kok aan Thalys Internationaal inzake Registrations HSl-Zuid
3015-nov-99Fax van Jeroen Kok aan Thalys Nederland inzake Registrations HSl Zuid
3111-aug-99Brief van Angel Train Contracts aan M. Wiedenhof inzake Re. Angel Train Contracts Interest in HSL Zuid Project
3210-jun-99Brief van J.Kok aan Hubert du Mesnil te Frankrijk inzake Registration Document HSL-Zuid

1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 1999-2000);

Map 4 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
122-jan-00Nota van Jeroen Kok aan Minister inzake Voorbereiding gesprek Den Besten 25/1
2 4-feb-99Nota van Jeroen Kok aan Minister inzake Voorbereiding gesprek Den Besten 10/2
3 8-feb-99Brief van NS Reizigers aan Projectbureau HSL-Zuid tav A.van Altena inzake PKB HSL-Zuid
4 7-apr-99Nota van J.Diris aan Minister over Tenderprocedure HSl-Zuid vervoer
515-apr-99Nota van Jeroen Kok aan Minister over Tenderprocedure HSl-Zuid vervoer
622-apr-99Nota van Jeroen Kok aan Minister over MR stuk Aanpak Tenderprocedure Vervoer HSl-Zuid
722-apr-99Nota van B.Cellissen aan de Voorzitter en leden Ministerraad inzake Tenderprocedure HSl-Zuid Vervoer
829-apr-99Fax van HSL-Zuid aan Permanente Vertegenwoordiging inzake Bezoek delegatie HSl-Zuid, dd. 6 mei (9.00 uur)
9 6-mei-99Nota van J.Diris aan Minister inzake Commissie van Wijzen
1010-mei-99Verslag onderwerp Benaderingsplan internationaal
1112-mei-99Fax van Min.van Financiën inzake specificaties waaraan NS voorstel moet voldoen
1217-mei-99Brief van Jeroen Kok aan Nederlandse Spoorwegen inzake Marktonderzoek
1319-mei-99van Jeroen Kok aan Marcel Nollen inzake HSl-Zuid

1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploi (periode 1999-1999);

Map 5 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
110-feb-99Brief van W.Korf aan John Egan, United Kingdom inzake Registration Document HSL-Zuid
211-aug-99Brief van W.Korf aan Arriva Nederland inzake Registration Transport HSL-Zuid
3 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan ABN-AMRO inzake Registration Document HSl-Zuid
4 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan P.H. Gourgeon (Franche) inzake Registration Document HSl-Zuid
510-jun-99Brief van HSL-Zuid aan J.C. Spinetta(France) inzake Registration Document HSl-Zuid
6 9-jun-99Brief van W. Korf aan British Airways tav.D. Spurlock inzake Registration Document HSL-Zuid
7 9-jun-99Brief van W.Korf aan Tony Mercado (United Kingdom) inzake Registration Document HSL-Zuid
8 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Arriva inzake Registration Document HSL-Zuid
914-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Arriva inzake Registration Document HSL-Zuid
10 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Connex Rail Ltd(United Kingdom) inzake Registration Document HSl-Zuid
1115-jun-99Brief van HSL-Zuid aan CGEA inzake Registratin Document HSL-Zuid
12 1-jul-99Brief van HSL-Zuid aan Deutsche Bhan inzake Registration Document HSl-Zuid
13 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Trevor Smallwood (United Kingdom) inzake Registration Document HSl-Zuid
14 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Michael Schabas (United Kindom) inzake Registration Document HSl-Zuid
1510-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Jim Morgan(United Kingdom) inzake Registration Document HSL-Zuid
1610-jun-99Brief van HSl-Zuid aan Martin Ballinger (United Kingdom) inzake Registration Document HSl-Zuid
1710-jun-99Brief van HSl-Zuid aan Chris Moyes (United Kingdom) inzake Registration Document HSl-Zuid
1823-jun-99Brief van HSL-Zuid aan KLM NV inzake Registration Document HSL-Zuid
1910-jun-99Brief van HSl-Zuid aan J. Weber (Germany) inzake Registration Document HSL-Zuid
2010-jun-99Brief van HSL-Zuid aan K.L. Kley (Germany) inzake Registration Document HSl-Zuid
21 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan R. Brown (United Kingdom) inzake Registration Document HSL-Zuid
22 9-jun-99Brief van HSl-Zuid aan R. Goldson (United Kingdom) inzake Registration Document HSl -Zuid
23 1-jul-99Brief van HSL-Zuid aan NMBS (Belgié) inzake Registration Document HSl-Zuid
2423-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Schiphol Group inzake Registration Document HSL-Zuid
25 1-jul-99Brief van HSL-Zuid aan P. L. Rochet (Frankrijk) inzake Registration Document HSl-Zuid
26 9-jun Brief van HSl-Zuid aan Nederlandse Spoorwegen inzake Registration Document HSl-Zuid
27 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Ken Harper (United Kingdom) inzake Registration Document HSl-Zuid
28 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Giles Fearnley (United Kingdom) inzake Registration Document HSL-Zuid
29 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Brian Souter (United Kingdom), Registration Document HSl-Zuid
30 9-jun-99Brief van HSl-Zuid aan Chri Green (United Kingdom) inzake Registration Document HSL-Zuid
3122-jun-99Brief van HSl-Zuid aan Westrail International (België) inzake Registration Document HSL-Zuid
3216-jun-99Memo van HSL-Zuid aan R. Troost inzake Registratie Document Vervoer
3315-jul-99Brief van HSL-Zuid aan Consortium Alstom Stukken inzake Aanvraag Registratie Document
34 9-jun-99Brief van HSl-Zuid aan Nederlandse Spoorwegen inzake Registration Document HSl-Zuid
35 9-jun-99Brief van HSl-Zuid aan Ranjit Murugason (United Kingdom) inzake Registration Document HSL-Zuid
36 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan John Marshall (United Kingdom) inzake Registration Document HSL-Zuid
37 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Tony Mercado (United Kingdom) inzake Registration Document HSl-Zuid
38 9-jun-99Brief van HSl-Zuid aan John Vale (United Kingdom) inzake Registration Document HSL-Zuid
39 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Trevor Smallwood (United Kingdom) inzake Registration Document HSl-Zuid
40 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Bob Davies (United Kingdom) inzake Registration Document HSL-Zuid
41 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Chris Green (United Kingdom) inzake Registration Document HSl-Zuid
42 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan British Airway (United Kingdom) inzake Registration Document HSL-Zuid
43 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan British Airway tav D. Spurlock (United Kingdom) inzake Registration Document HSL-Zuid
44 9-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Michael Schabas (United Kindom) inzake Registration Document HSl-Zuid
45 9-jun-99Breif van HSl-Zuid aan Christopher Garnett (United Kingdom) inzake Registration Document HSL-Zuid
4610-6-1999Brief van HSl-Zuid aan Nicholas Wakefield (United Kingdom) inzake Registration Document HSL-Zuid
4710-jun-99Brief van HSl-Zuid aan C.D. de Wildt inzake Registration Document HSL-Zuid ter informatie
4815-jun-99Brief van HSl-Zuid aan CGEA (France) inzake Registration Document HSL-Zuid
4916-jun-99Brief vn HSl-Zuid aan BBA inzake Registration Document HSL-Zuid
5017-jun-99Memo van HSl-Zuid aan W. van ter Toorn inzake Registration Document Vervoer
5123-jun-99Brief van HSL-Zuid aan KLM NV inzake Registration Document HSL-Zuid
5223-jun-99Brief van HSL-Zuid aan Schiphol Group inzake Registration Document HSL-Zuid
53 6-jul-99Brief van HSL-Zuid aan Deutsche Bhan inzake Registration Document HSl-Zuid

1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 2000-2000)

Map 6 WOB-verzoek

Nr.DatumOnderwerp
116- 6-2000Brief HSL-Zuid aan Deutsche Bahn J.P. Wingler inzake Transport Contracts HSL-Zuid
216- 6-2000Brief HSL-Zuid aan Arriva Nederland F. Overbeek inzake Transport Contracts HSL-Zuid
3 4- 7-2000Brief HSL-Zuid aan Deutsche Bahn J. Wingler inzake Tender HSL-Zuid Transports Contracts
431- 8-2000Brief HSL-Zuid aan Arriva F. Overbeek inzake Developments in the tender process
5 6- 9-2000Fax HSL-Zuid aan Arriva F. Overbeek inzake Additional Information HSL-Zuid Transport Tender
6 6- 9-2000Memorandum of Information to the Qualification Document HSL-Zuid Transport van HSL-Zuid inzake Relevant questions and answers, No. 1
713- 9-2000Brief Arriva Nederland en DB Reise&Touristik aan Projectorganisatie HSL-Zuid Roel Testroote inzake Request for Qualification Deutsche Bahn / Arriva Nederland Consortium
6- 9-2000Memorandum of Information to the Qualification Document HSL-Zuid Transport van HSL-Zuid inzake Relevant questions and answers, No. 2
816- 6-2000Brief HSL-Zuid aan CGEA Transport A. Michon inzake Transport Contracts HSL-Zuid
9 4- 7-2000Brief HSL-Zuid aan CGEA A. Michon inzake Tender HSL-Zuid Transport Contracts
1026-10-2000Brief HSL-Zuid aan CGEA-Connex, SJ International and Connexxion T. Kienhorst inzake Qualification HSL-Zuid Transport Contract
1115- 9-2000Receipt HSL-Zuid van Startrac (SJ International, Connexxion en CGEA Connex) inzake Request for Qualification HSL Zuid Transport Contracts
1215- 9-2000Fax Connexxion aan Ministerie van Verkeer en Waterstaat T. Netelenbos inzake persbericht
1328- 9-2000Brief Ernst&Young aan Projectorganisatie HSL Zuid Roel Testroote inzake Auditors' report pursuant to part C4 of the qualification document
1416- 6-2000Brief HSL-Zuid aan Govia A. Binder inzake Transport Contracts HSL-Zuid
1516- 6-2000Brief HSL-Zuid aan GVB Amsterdam K. Verhulst inzake Transport Contracts HSL-Zuid
16 4- 7-2000Brief HSL-Zuid aan GVB K. Verhulst inzake Tender HSL-Zuid Transport Contracts
1716- 6-2000Brief HSL-Zuid aan National Express R. Goldson inzake Transport Contracts HSL-Zuid
18 4- 7-2000Brief HSL-Zuid aan National Express R. Goldson inzake Tender HSL-Zuid Transport Contracts
1916- 6-2000Brief HSL-Zuid aan NMBS L. Pardon inzake Transport Contracts HSL-Zuid
20 4- 7-2000Brief HSL-Zuid aan NMBS D. Desnyder inzake Tender HSL-Zuid Transport Contracts
2110- 5-2000Brief ABN-AMRO aan NS Reizigers B.V. J.W. Huisinga inzake Nederlandse Spoorwegen N.V., NS Reizigers B.V. and HSL-Zuid
22 4- 7-2000Brief HSL-Zuid aan NS P. Geurts inzake Tender HSL-Zuid Transport Contracts
23 4- 8-2000Brief HSL-Zuid aan NS Reizigers P.H.J. Geurts inzake NS en het tenderproces van HSL-Zuid
24 4- 8-2000Brief NS Reizigers aan Projectbureau HSL-Zuid J. Kok inzake Vragen n.a.v. Qualification Document
2510- 8-2000Fax CGEA Transport aan HSL Zuid Projectorganisatie W. Korf inzake verzoek datum van 15 september met ca. 2 tot 4 weken op te schuiven
2610- 8-2000Fax NS Reizigers aan Projectorganisatie HSL Zuid Roel Testroote inzake Vragen n.a.v. Qualification Document
2714- 8-2000Fax NS Reizigers aan HSL Zuid R. Testroote inzake Vragen Qualification Document Engels
2817- 8-2000Fax HSL-Zuid aan NS Reizigers M.P. Spaargaren inzake Your questions on the Qualification document HSL-Zuid Transport Contracts
2931- 8-2000Brief NS aan Project Organisation HSL Roel Testroote inzake Questions
3014- 9-2000Memorandum van Overeenstemming inzake Exploitatie HSL-Zuid
3115- 9-2000Brief NS aan Projectorganisatie HSL-Zuid Roel Testroote inzake Application/Registration Consortium
3225- 9-2000Brief HSL-Zuid aan NS Reizigers B.V. M. Spaargaren inzake Qualification HSL-Zuid Transport Contracts
33 2-10-2000Brief NS Reizigers aan Projectorganisatie HSL-Zuid Roel Testroote inzake Request of Qualification part 2
3426- 9-2000Brief NS aan Projectorganisatie HSL Zuid R. Testroote inzake Auditor's report
3511-10-2000Memo HSL-Zuid aan Nma Jan Kees Winters inzake Dominantie positie KLM tbv tender HSL-Zuid
3612-10-2000Memo HSL-Zuid aan NSR Piet Geurts, Maarten Spaargaren en Renée Elzinga inzake Bespreking maandag NSR-HSL-Zuid
3716-10-2000Notulen HSL-Zuid van Overleg NSR-HSL Zuid van 16 oktober 2000
3826-10-2000Brief HSL-Zuid aan NS Reizigers and KLM M. Spaargaren inzake Qualification HSL-Zuid Transport Contracts
3926-10-2000Brief HSL-Zuid aan CGEA-Connex, SJ International and Connexxion inzake Qualification HSL-Zuid Transport Contracts
4026-10-2000Brief HSL-Zuid aan Deutsche Bahn and Arriva Nederland Matthias Meier inzake Qualification HSL-Zuid Transport Contracts
4126-10-2000Brief HSL-Zuid aan Stagecoach Holdings Plc. Allison Ingram inzake Qualification HSL-Zuid Transport Contracts

1.1. De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 2000-2000);

Map 7 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
1 16-jun-00Brief HSL aan Mr. G. Fearnley onderwerp: Transport Contracts HSL-Zuid
2 4-jul-00Brief van HSL aan Mr. G. Fearnley onderwerp: Tender HSL-Zuid Transport Contracts
3 26-sep-00Brief van HSL aan Mr. G. Fearnley onderwerp: HSL-Zuid Transport Contracts
4 18-aug-08Rapport Impact vertraging op financiele situatie HSA (strik vertrouwelijk)
5 26-sep-00Brief van HSL aan Mrs. K. Verhulst onderwerp: HSL-Zuid Transport Contracts
6 26-sep-00Brief van HSL aan Mr. A. Binder onderwerp: HSL-Zuid Transport Contracts
7 16-jun-00Brief van HSL aan Mr. S. Ray onderwerp: Transport Contracts HSL-Zuid
8 18-aug-00Brief SJ International aan Mr. R. Testroote working instensively with our proposal for this very important project
8 28-aug-00(niet in index) Brief SJ International aan Mr. R. Testroote telephone conversation
9 14-sep-00Brief vab SJ Iternational aan Mr. R. Testroote onderwerp: Qualification Documents HSL-Zuid project
10 15-sep-00Brief van HSL Zuid aan Mr. Testroote HSL-Zuid pre qualification
11 26-okt-00Brief van HSL aan Mr. Kleinhorst Qualification HSL-Zuid Transport Contracts
12 26-okt-00Brief aan MR. R. Testrooter as from january 1ste 2001 SJ Swedish State Railways
13 16-jun-00Brief van HSL aan Mrs. C. Queille Transport Contracts HSL-Zuid
14 4-jul-00Brief van HSL aan Mrs. C. Queille Tender Transport Contracts HSL-Zuid
15 16-jun-00Brief van HSL aan Mr. I. Mitchell Transport Contracts HSL-Zuid
16 4-jul-00Brief van HSL aan Mrs. A. Ingram Tender HSL-Zuid Transport Contracts
17 13-sep-00Brief aan Mr. Testroote HSL-Zuid line
18 25-sep-00Brief van HSL aan Mrs. A. Ingram Qualification HSL-Zuid Transport Contracts
19 25-9-2000Brief van HSL aan Mr. Meier Qualification HSL-Zuid Transport Contracts
20 4-okt-00Brief van HSL aan Mrs. Ingram Qualification HSL-Zuid Transport Contracts
21 4-10-2000Brief van HSL aan Mr SpaargarenQualification HSL-Zuid Transport Contracts
22 26-okt-00Brief van HSL aan Mrs. Ingram Qualification HSL-Zuid Transport Contracts
23 25-okt-00Brief van HSL aan Mr T. Kleinhorst Qualification HSL-Zuid Transport Contracts
24 25-sep-00Brief van HSL aan Mrs. Ingram Qualification HSL-Zuid Transport Contracts
25 25-sep-00Brief van HSL aan Mr. Meier Qualification HSL-Zuid Transport Contracts
26 25-sep-00Brief van HSL aan Mr SpaargarenQualification HSL-Zuid Transport Contracts
27 25-sep-00Brief van HSL aan Mr T. Kleinhorst Qualification HSL-Zuid Transport Contracts
28 26-okt-00Brief van HSL aan Mr T. Kleinhorst Qualification HSL-Zuid Transport Contracts
29 Form A1 Code name Applicant Red
30 18-sep-00Assessment Report Applicat Rood
31 18-sep-00Assessment Report Applicat Geel
32 18-sep-00Assessment Report Applicat Groen
33 18-sep-00Assessment Report Applicat Blauw
34 2-okt-00Assessment Report Applicat rood
2-okt-00(niet in index) Assessment Report Applicat geel
35 2-okt-00Assessment Report Applicat blauw
36 10-mrt-00Brief aan de heer R. Testroote vragen i.h.k.v. Market Dialogue
3728- 6-2000Brief van HSL aan de heer Geelhoed Voortgang aanbesteding vervoer HSL-Zuid
3811- 9-2000Nota aan de Minister Korte voortgangsmelding aanbesteding vervoer HSL-Zuid
3913- 9-2000Brief aan de Tweede Kamer Opnestaande vragen Algemeen Overleg 29 juni 2009
4006-10-2000Nota aan de Minister Stand van Zaken Kwalificatie Vervoersstender HSL-Zuid
4118-10-2000Brief van de Landsadvocaat HSL
4220-10-2000Memo aan de Minister Kwalificatie procedure HSL-Zuid Transport Contracts aanbeveling van HSL-Zuid
20-10-2000(niet in index) FAX Aanbesteding vervoer over de HSL
4320-10-2000Memo aan de Minister Kwalificatie procedure HSL-Zuid Transport Contracts aanbeveling van HSL-Zuid

1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 2001-2001);

Map 8 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
1 Statuut Adviesraad Aanbesteding Verkeer HSl-Zuid
2 Persbericht Adviesraad vervoer HSl-Zui
312-jan-01Brief van HSL-Zuid aan K. Miert (Belgié) inzake Invitation to Tender (ITT)
4 9-feb-01Brief van T.Netelenbos aan TNT Post Groep inzake Instelling Adviesraad aanbesteding vervoer HSL-Zuid
5 9-feb-01Brief van T. Netelenbos aan Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake aanbesteding vervoer HSL-Zuid
612-feb-01Van W.Korf aan Ad Scheepbouwer, voorzitter Adviesraad Vervoer HSL-Zuid inzake stand van zaken brief DB
712-feb-01Fax van HSL-Zuid aan Adviesraad HSL-Zuid Vervoer inzake Advies betreffende schorsing DB-Arriva
815-okt-01Fax van HSL-Zuid aan TPG inzake Adviesraad Vervoer contract close HSL Zuid Vervoer
929-okt-01Fax van HSL-Zuid aan Stibbe Simont Monahan Duhot inzake Advies Tenderboard aan Adviesraad
10 7-nov-01Adviesraad Vervoer HSL-Zuid aan Min. V&W inzake inhoud van de concessieovereenkomst
11 5-feb-01Fax van B.van Os aan NS/KLM inzake Tender procedure HSl-Zuid Transport
12 5-feb-01Nota van N. van Paridon aan Minister inzake reactie op actie Deutsche Bahn
13 Fax van W. Korf aan de Minister inzake HSL-Zuid, artikel in Volkskrant
14 4-feb-01Brief van Landsadvocaat aan HSL tav. B.van Os inzake Advies uitingen Deutsche Bahn in Volkskrant
15 6-feb-01Brief van Landsadvocaat aan HSL tav. B.van Os inzake Advies uitingen Deutsche Bahn
16 6-feb-01Nota van W.Korf aan de Minister inzake Vervoer HSL Zuid DB
17 7-feb-01Hearing of Deutsche Bhan regarding the HSL Zuid tender procedure Transport 7 febr.2001
1814-feb-01Fax van HSL-Zuid aan Deutsche Bhan inzake Tender HSL-Zuid / Vokskrant article
19 7-feb-01Notulen van HSL Zuid inzake Gedragingen consortium Deutsche Bhan/Arriva
2012-feb-01Brief van DB en Arriva aan HSL-Zuid inzake HSL Zuid Project
2120-nov-00Notulen van HSL Zuid inzake Tenderboard
2218-jan-01Notulen van HSL-Zuid inzake Tenderboard Vervoer
2315-feb-01Notulen van HSL-Zuid inzake Tenderboard Vervoer
2422-feb-01Notulen van HSL-Zuid inzake Business Case HSL-Zuid, ITT en rol Adviesraad
25 4-mei-01Memo van HSL aan Leden Adviesraad Vervoer HSl-Zuid inzake Voortgang Evaluatie Bieding Vervoer HSL-Zuid
2610-mei Kenniscentrum PPS aan Minister inzake Nadere informatie HSl-vervoer
2714-mei-01Fax van HSl-Zuid aan DBR-Arriva inzake HSl Zuid Transport Tender
2821-mei-01Notulen van HSL-Zuid inzake Stand van Zaken Evaluatie biedingen HSL-Zuid Vervoer
2931-mei-01Adviesraad Vervoer HSL-Zuid aan Min.van Financien inzake Aanbesteding v/h vervoer over de HSL-Zuid
30 8-jun-01Adviesraad Vervoer HSL-Zuid aan Min.van Financien en min. V&W inzake Aanbesteding v/h vervoer over de HSL-Zuid
3111-jun-01Adviesraad Vervoer HSl-Zuid aan Min.van Financien en min.V&W inzake Aanbesteding v/h vervoer over de HSL-Zuid
32 Memoradum of Understanding
3311-jun-01Onderhandelingsprotocol
34 1-jun-01Adviesraad Vervoer HSl-Zuid inzake onderhandelingsfase
3529-jun-01Adviesraad vervoer HSL-Zuid inzake Aanbesteding v/h vervoer over de HSl-Zuid
3611-jun-01Adviesraad vervoer HSL-Zuid inzake Aanbesteding v/h vervoer over de HSl-Zuid
3725-jul-01Brief van HSL-zuid aan De Leden van de Adviesraad inzake Voortgang aanbesteding Vervoer HSL-Zuid
3829-jun-01Adviesraad Vervoer HSl-Zuid aan Min. V&W en Financiën inzake aanbesteding v/h vervoer over de HSl-Zuid

1.1. De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 2001-2001);

Map 9 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
110-jul-01Audit beoordelingsproces Biedingen Vervoercontracten

1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie(periode 1999-2002);

Doos 1 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
123-febr.00Notulen van HSL-Zuid over NS Internationaal
223-febr.00Memo van HSL Zuid - Onderwerp voor gesprek met de heer Marckmann
3 Agenda, Introduction, Volumes, Yields, Protocols, Revenues, Findings
4 25-jul-00Overeenkomst, de ondergetekenden: T. Netelenbos en W. Korf
5 13-dec-00Brief van NMBS aan B. van Os, oplegbrief tussen de Nederlandse Staat en de NMBS en conceptcontract tussen HSL-Z Vervoermaatschappij en NMS
6 19-dec-00Oplegbrief, ondergetekenden T. Netelenbos en NMBS
7 24-nov-00Conceptcontract HSL-Zuid vervoermaatschappij b.v. en Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV
8 24-nov-00conceptcontract HSl-Zuid Vervoermaatschappij b.v. en De Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen N.V.
9 15-jun-99Brief van HSL-Zuid aan NMBS over Registration Document HSl-Zuid
10 22-jul-99Gespreksverslag NMBS
11 11-aug-99Brief van HSL-Z aan NMBS over Regitration Transport HSl-Zuid
12 30-jul-99Brief van NMBS aan min. vV&W tav M.. Wiedenhof over Registratie document HSL-Zuid Transport Contracts
14-dec-99(niet in index) FAX van NMBS van L. Pardon over Telegraafartikel dinsdag 14 december 1999
13 14-dec-99Memo van Wim Korf aan minister over Reactie op Telegraafartikel dinsdag 14 december 1999
14 14-dec-99Gesprekverslag NMBS van 30-11-1999
15 19-jan-00Brief van HSL-Zuid over agenda voor het overleg dd. 25 januari 2000
16 27-jan-00Notulen van HSL-zuid over HSL-Zuid-NMBS
17 1-feb-00Mail van Bas van Os over Aanbesteding HSl-Zuid
25-jan-00(niet in index) FAX van Roel Testroote over Questionnaires veldonderzoek HSL-Zuid
30-mrt-00(niet in index) Intentieverklaring aangaande de vervoersexploitatie op de verbinding Amsterdam - Brussel-Zuid
1-feb-00(niet in index) E-mail van Roel Testroote aan L. Pardon over Progress of the Cabinet decision of the tender of HSL-Zuid contracts
18 5-jul-00Memo van R. Pans inzake Overeenkomst met NMBS mbt tender vervoer HSl-Zuid
19 7-jul-00Nota van J. Schlangen inzake Overeenkomst met NMBS mbt aanbesteding vervoer HSL-Zuid
20 7-jul-00Overeenkomst T. Netelenbos en W. Korf
21 14-jul-00Fax van HSL-Z inzake Qualification Document
22 4-aug-00Memo van HSL-Zuid aan NMBS inzake Aanbesteding rollend materieel HSl-Zuid
23 8-aug-00Gesprekverslag NMBS
24 14-aug-00Memo vertrouwelijk van HSL-Z aan Minister inzake voortgang aanbesteding vervoer HSl-Zuid
25 17-aug-00Verslag en actieafspraken inzake werkbijeenkomst donderdag 17 augustus 2000
26 11-dec Brief van Landsadvocaat inzake NMBS
27 22-dec-00Breif van NMBS inzake telefoongesprek van maandag 18 december jl.
28 25-apr-01Memo van HSL-Z aan Mirjam, Roel, Gerben, Wim Bas en Wilma inzake Gespreksverslag NMBS
29 jun-01van Rashid Wahidi en Kees van Krieken aan Peter van Kleunen inzake 220 kph and 300 kph Differential Analyse
30 28-jun-01Memo van Bas van Os aan SNCF en SNCB inzake Notes form meeting last week in Paris between SNCF-SNCB-HSL-Zudi
31 10-jul-01Fax van HSL-Z aan NMBS inzake Brief aan de Tweede Kamer betreffende het MoU met NS/KLM
32 11-jun-01Kort (vertrouwelijk) verslag van HSl-Zuid-overleg met NMBS op 11 jul 2001
33 Brief van L. Pardon aan HSL-Z betreft HSL-Zuid
11-jun-01(niet in index) Onderhandelingsprotocol
34 10-aug-01Brief van HSL-Z aan NMBS inzake Negotiations with NS/KLM
35 13-aug-01verslag bijeenkomst NMBS en HSL-Zuid o 13 augustus 2001
36 15-aug-01Brief van HSL-Z aan SNCB inzake reactie op verslag bijeenkomst 27 juli 2001
29-aug-01(niet in index) Brief van HSL-Z aan NMBS inzake Opbrengst binnenlands medegebruik
37 5-sep-01Brief van NMBS aan Bas van Os inzake verdere procedure voor de totstandkoming v/d samenwerkingsovereenkomst
38 6-sep-01Brief van HSL-Z aan NMBS inzake reactie op uw brief van dd. 5 september 2001
11-sep-01(niet in index) E-mail van D. Meiboom aan B. van Os inzake NMBS
39 13-9-2001Brief van HSL-Z aan NMBS inzake afspraken
40 21-sep-01Brief van NMBS aan Bas van Os betreft: uw brief van 6 september
41 27-sep-01Brief van HSL-Z aan NS-KLM onderwerp afspraken NMBS
42 27-sep-01Fax van Bas van Os aan NMBS inzake Brief aan NS
43 29-okt-01Brief van NMBS aan Bas van Os over een reactie op brief van 25 oktober 2001
(niet in index) Brief van Bas van Os aan L. Pardon
44 22-nov-01Brief van R. van de Klashorst aan W. Gideonse inzake HSL-Zuid vervoer
45 23-nov-01Fax van Wim Gideonse aan NMBS inzake stand van zaken brief tbv Overleg 26/11
46 3-12-2001Brief van NMBS aan HSA tav F. Marckmann inzake verduidelijkingen mbt de relatie Nederlandse Staat, NMBS en HSA.
47 12-apr-02Nota van directie Mobiliteitsmark aan Minister over HSL-Zuid, brief aan minister Durant om te voldoen aan inspanningsverplichting uit contract met NMBS
48 8-apr-02Brief van T. Netelenbos aan Minister van Mobiliteit en Vervoer Belgie inzake HSL-Zuid schaderegeling ingeval van vertraging HSL infrastructuur
49 18-apr-02Brief van T. Netelenbos aan Minister van Mobiliteit en Vervoer, I. Durant inzake HSL-Zuid Schaderegeling ingeval van vertraging HSL-infrastructuur
50 Brief van T. Netelenbos aan M.G. de Robien (Frankrijk) over Aide Memoire
51 23-sep-02Breif van NMBS aan min.V&W tav A.van Altena over het uitleggignsverschil tussen NMBS en HSA over artikel 6.1 van het Conceptcontract.

1.1. De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 2000-2001);

Doos 2 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
1 16-jun-00Tweede Kamer stukken Nederlands deel van een hogeselheidspoorverbinding Amsterdam Brussel Parijs
2 15-jun-01Brief aan de Tweede Kamer Voortgang aanbesteding vervoer HSL-Zuid
3 9-jul-01Tweede Kamer stukken Nederlands deel van een hogeselheidspoorverbinding Amsterdam Brussel Parijs Utrecht Arnhem Duitse Gens
4 17-okt-01Brief aan de Tweede Kamer Overeenstemming overeenkomst vervoer HSL-Zuid
5 12-okt-01Brief aan de Tweede Kamer Negende voortgangsrapportage HSL-Zuid
6 17-okt-01Brief aan de Tweede Kamer Overeenstemming overeenkomst vervoer HSL-Zuid
7 8-nov-01Nota aan de Minister inhoud overeenkomst Staa - NS/KLM vervoer HSL-Zuid en brief Tweede Kamer
8 16-nov-01Brief aan de Tweede Kamer Concessieovereenkomst HSL-Zuid
9 15-nov-01Brief aan Railned T.a.v. de heer Klerk reactie op brief betreffende concessieovereenkomst HSL-Zuid
10 30-nov-01Brief aan de heer van Eeghen HSL-Zuid
11 26-nov-01Brief aan de heer van Eeghen HSL-Zuid
12 26-nov-01Brief aan de Minister inzake HSL-Zuid
13 28-nov-01Nota aan de Minister dossier HSL-Zuid tbv AO Tweede Kamer 6/12
14 9-jul-01Brief aan de Tweede Kamer Voortgang aanbesteding vervoer HSL-Zuid
15 15-jun-01Brief aan de Tweede Kamer Voortgang aanbesteding vervoer HSL-Zuid
16 12-okt-01Brief aan de Tweede Kamer Negende voortgangsrapportage HSL-Zuid
17 18-jul-01Tweede Kamer stukken Nederlands deel van een hogeselheidspoorverbinding Amsterdam Brussel Parijs Utrecht Arnhem Duitse Grens
18 28-jan-02Tweede Kamer stukken Nederlands deel van een hogeselheidspoorverbinding Amsterdam Brussel Parijs Utrecht Arnhem Duitse Grens
1930-11-2001Telefax aan de Heer M. Niggebrugge NS/KLM Onduidelijkheid positie consortium
20 3-dec-01Brief aan de heer F. Marckmann informatie relatie Nederlandse Staat NMBS en HSA
21 4-12-2001Telefax aan de Heer M. Niggebrugge NS/KLM reactie brief consortium 3 december 2001
22 3-dec-01E-mail van de heer R. van de Klashorst Landsadvocaat brief aan NS
23 0512-01Brief van de NS aan de heer W. Korf HSL-Zuid

1.1. De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 2001-2001);

Doos 3 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
129-nov-01Brief aan de Minister Advies over concept concessieovereenkomst HSL-Zuid
210-dec-01Brief aan LOCOV reactie op advies inzake concept-concessieovereenkomst vervoer HSL-Zuid
3 9-jul-01Brief aan de Tweede Kamer voortgang aanbesteding vervoer HSL-Zuid
410-jul-01Brief aan het LOCOV brief aan de Tweede Kamer over aanbesteding HSL-Zuid
520-sep-01Brief aan de Minister Advies over MoU HSL-Zuid
612-okt-01Brief aan het LOCOV reactie op advies vervoer HSL-Zuid

1.1. De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 2000-2000);

Doos 4 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
17-jul-00Nota aan de SG Overeenkomst met NMBS m.b.t. aanbesteding vervoer HSL-Zuid

1.1. De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de explotatie (periode 2000-2001)

Doos 5 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
129-okt-01Aan de heer B. van Os reactie op brief van 25 oktober 2001
212-dec-00Concept Persbericht HSL-Zuid tekend overeenkomst met Belgische Spoorwegen
3 8-dec-00Nota aan de Minister besluitvormingsnota invitation to tender HSL-Zuid vervoer
412-okt-00Brief van de Landsadvocaat

1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 2000-2000);

Doos 6 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
124-feb-00Notulen van HSL-Zuid inzake HSl-Zuid - NMBS
224-feb-00Notulen van HSL-Zuid inzake HSl-Zuid - NMBS
320-apr-00Notulen van HSL-Zuid inzake NMBS - HSL Zuid te PWC Antwerpen
419-jul-00Notulen van PriceWaterhousCooers inzake PwC Antwerpen
526-jul-00Notulen van HSL-Zuid inzake NMBS-HSL; information exchange
627-jul-00Notulen-Intern van HSL-Zuid inzake Base case/ co operation SNCF, SNCB
7 9-aug-00Notulen van PriceWaterhousCoopers inzake PwC Antwerpen
817-aug-00Notulen van PriceWaterhousCoopers inzake HSL-Zuid - NMBS; business Plan Meeting
31-aug-00(niet in index) Notulen van PriceWaterhouseCoopers inzake HSL-Zuid - NMBS
9 7-sep-00Notulen van PriceWaterhouseCoopers inzake HSL-Zuid - NMBS
1028-nov-00Fax van NMBS aan Roel Testroote inzake Revenu Sharing Principales Netherlands - Paris

1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie(periode 2001-2001);

Doos 7 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
122-mei-01Notulen Tenderboard vervoer 2 mei 2001
231-5-2001Adviesraad aan de Minister aanbesting van het vervoer over HSL-Zuid
3 8-jun-01Memo aan Wim Korf beoordeling biedingen
4 8-jun-01Memo aan de Project Directeur HSL Transport Contracts: Assessment of Bids, Recommendation of Riview Team
5 8-jun-01Brief van de Landadvocaat aan de heer Schulmacher HSL-Zuid Vervoer; negotiation Phase
615-mei-01Notulen NS/KLM-HSL (Skyport Meeting Center Schiphol
7 8-jun-01Rapport HSL-Zuid Assessment Bids HSL-Zuid Transport Contracts Final report of Review Team
(niet in index) Appendix 1. Chronological list of activities
815-jan-01Appendix 2. Clarifications and Addenda to the ITT
9 1-mei-01Appendix 3. Internal Assessment Protocol
10 2-mei-01Appendix 4. Receipt submissions Bids

1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie(periode 2000-2001);

Doos 8 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
1 2-mei-01Brief aan de heer Mr. Testroote Proposal for HSL-Zuid Transport Contract
2 2-5-2001Brief aan de heer Mr. Testroote Bid HSL-Zuid
315-dec-00Question and Answens ITT-meeting d.d. 15 december 2000
416-mei-01Brief aan de heer M. Spaargaren Clairification HSL-Zuid Transport Contracts
530-mei-01Brief aan de heer M. Spaargaren Additional Process Argreement
631-mei-01Brief van de NS aan de heer R. Testroote Clarifications
723-mei-01Brief avn de NS aan de heer R. Testroote Clarifications
8 8-jun-09Fax NS KLM aan de M. Spaargaren Question regarding working assumptions
917-nov-00Clarification Meeting DB en Arriva
10 1-dec-00Clarification Meeting Stagecoach
1123-nov-00Clarification Meeting NS en KLM (en National Express)
12 2-nov-00Clarification Meeting SJ International CGEA Connex en Connexxion
1312-apr-01Map met Inhoud document Addendum 1 t/m Clarification 4

1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie(periode 1998 - 1998);

Doos 9 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
120-jan-98Nota aan de Minister overleg NS (Den Besten) op 21 januari 09.00 uur
2 6-3-1998Memo aan de Minister aandachtspunten voor het gesprek van de Minister met Den Besten
316-mrt-98Memo aan Menno Olman, Pieter Boot en Wim Korf Bennen op tafel overleg met NS op 17 maart
417-mrt-98Memo aan Wubbo de Boer, Menno Olman, Pieter Boot en HSL Team Verslag benen op tafel gesprek V&W -NS over de HSL - Zuid
518-mrt-98Nota aan de Minister Waarde potentieel HSL-Zuid
619-mrt-98Brief van de Minister van Financien Concurrentieregime Spoorvervoer na 2000
7 1-apr-98Nota aan de SG Private deelname HSL-Zuid rol NS, bespreking 2 april
828-jul-98Nota aan de heer Geelhoed informatie voor gesprek met de heren Bot en Post over de HSL-Zuid op 19 mei
928-okt-98Brief aan de heer L. Schouten NS onderzoek Arthur Andersen
1014-okt-98Brief van Arthur Andersen aan de heer P. Boot voorstel werkzaamheden met bereekking tot NS
1126-nov-98Brief van de NS aan de heer W. Korf Inventarisatie openstaande vragen
1230-nov-98Nota aan de Minister Vervoer over de HSL-Zuid
1315-dec-98Verslag ambtelijk topoverleg Rijk - 15 december 1998

1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 2000-2001)

Doos 10 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
1 14-jan-00Fax aan diversen inzake vergadering 18 januari 11.00 uur in Utrecht
2 21-jan-00Versla van HSL-Zuid inzake Agenda Tenderboard
3 1-feb-00Fax aan Bert Roelofs inzake Tenderboard Vervoer, 9 februari 2000
4 11-feb-00Fax aan Div. inzake Tenderboard
5 21-feb-00Fax Vertrouwelijk-Spoed aan Tenderboard HSl-Z inzake Agenda en stukken Tenderboard
6 15-mrt-00fax Spoed Vertrouwelijk aan Diversen inzake Verzetten vergadering an donderdag 16 maart
7 5-sep-00Notulen inzake Tenderboard Vervoer
8 Knipselkrant over Arriva onafhankelijk besluit HSL-Zuid
9 15-sep-00Memo van P. van Kleunen inzake Kwalificatiedocument Rolling Stock
10 28-sep-00Uitnodiging van M.Wiedenhof aan Leden Tender Board Vervoer inzake Tender Board Vervoer
11 13-okt-00Notulen inzake Tenderboard Vervoer
12 30-okt-00Concept notulen inzake Tenderboard
13 31-okt-00Uitnodiging van HSL-Zuid aan Leden Tender Board Vervoer inzake Tenderboard Vervoer
14 15-okt-00Notulen van HSL-Z inzake Tenderboard
15 20-okt-00Notulen van HSL-Z inzake Tenderboard
16 4-dec-00Uitnodiging van HSL-Zuid aan diversen inzake Tenderboard Vervoer
17 Memo van J. Koke aan Postuleart, Roelofs, Jansen inzake Aanbesteding HSl-Zuid vervoer, achtergrondinformatie
18 15-nov-00Notulen van F. Orlelmans aan Diversen inzake Tenderboard
19 18-jan-00Notulen van F. Orlelmans aan Diversen inzake Tenderboard Vervoer
20 10-jan-00Nota van W. Gideonse aan de Minister inzake Voortgang aanbesteding HSl-Zuid Vervoer
21 Statuut Adveisraad Aanbesteding Vervoer HSL-Zuid
22 15-feb-00Notulen van F. Orlemans aan Diversen inzake Tenderboard Vervoer
23 26-feb-01Notulen van F. Orlemans aan Diversen inzake Tenderboard Vervoer
24 21-feb-01P.van Kleunen inzake Raakvlakken in (technische) systemen, Tenderboard Vervoer
25 26-feb-01Notulen van F. Orlemans aan Diversen inzake Tenderboard Vervoer
26 4-dec-000Agenda van F. Orlemans aan diversen inzake Tenderboard Vervoer
27 13-apr-01Concept agenda van J. v/d Ven aan diversen inzake Voorstel voor Agenda Tenderboard Vervoer dd. 8 mei 2001
28 11-mei-01Notulen van HSL-Z inzake Notulen Tenderboard Vervoer 8 mei 2001 Definitief
29 17-mei-01Agenda van J. v/d Ven aan diversen inzake Bijlage A: Agenda Tenderboard Vevoer dinsdag 22 mei 2001
30 30-mei-01Concept Agenda van I.Pieterse aan Diversen inzake Bijlage A: Agenda Tenderboard Vervoer woensdag 6 juni 2001
31 6-jun-01Concept Notulen Tenderboard Vervoer 6 juni 2001
32 20-jun-01Concept Notulen Tenderboard Vervoer 20 juni 2001
33 4-jul-01Agenda van I. Pieterse aan Diversen inzake Tenderboard Vervoer dinsdag 10 juli 2001
3421-aug-001Agenda van J. v/d Ven aan diversen inzake Bijlage A: Agenda Tenderboard Vevoer woensdag 29 mei 2001
35 27-sep-01Concept Bijlage 1: Notulen Tenderboard Vervoer 10 september 2001

1.1 De ambtelijke voorbereiding van de openbare aanbesteding voor de exploitatie (periode 2000-2001)

Doos 11 WOB verzoek

Nr.DatumOnderwerp
121-feb-01Lern sich a Fach
220-feb-01Brief aan de heer B. van Os schorsing DB/Arriva
317-jan-00Bespreeknotitie tenderboard
420-jan-00Memo aan Jeroen Kok en Bas van Os strategie gesprekken met NMBS
511-jan-00Memo aan de Minister Informatiebijeenkomst vervoerscontracten HSL-Zuid
612-jul-00Brief aan de heer J. Huisinga Thalys Nederland in relatie tot de tender HSL-Zuid vervoer
725-jul-00Memo aan de vervoerteam Protocol informatiebeheersing en beantwoording inkomende vragen
8 1-sep-00Notitie aan het projectorganisatie HSL-vervoer vragen vanuit de Tenderboard (12563)
929-sep-01Bijlage A agenda Tenderboard Vervoer Tenderboard vergadering
1019-sep-01Bijlage 1: Notulen Tenderboard Vervoer 29 augustus 2001 Tenderboard vergadering
1113-apr-01Voorstel voor Agenda Tenderboard Vervoer 2 okober 2001 Tenderboard Vergadering
1227-sep-01Bijlage 1: Notulen Tenderboard Vervoer 10 september 2001 Tenderboard vergadering
1324-sep-01Implementatieplan HSL-TOC
1413-apr-01Voorstel voor Agenda Tenderboard Vervoer 18 okober 2001 Tenderboard Vergadering
15 8-okt-01Bijlage 1: Notulen Tenderboard vervoer 2 oktober 2001 Tenderboard vergadering
1630-okt-01Voorstel voor agenda Tenderboard vervoer 12 december 2001 Tenderboard Vergadering
1727-sep-01Bijlage 1 Notulen Tenderboard Vervoer 18 oktober 2001 Tenderboard Vergadering
1810-dec-01Memo Leden Tenderboard Vervoer Tenderboard vergadering 12 december 2001 bijlage 2 bij agenda
19 Taak en activiteitbeschrijving
2025-aug-21Bijlage 1: Notulen Tenderboard Vervoer 12 december 2001 Tenderboard vergadering
21 Conceptanalyse tbv tenderboard
22 2-mrt-99Tender Board (London)
23 9-mrt-99Base scenario to contracting HSL-transport
24 2-nov-99Aan de heer W. Korf HSL-Zuid Tender Board Vervoer
25 4-nov-99Memo aan de bewindslieden vervolg aanbesteding HSL-Zuid
26 10-novAan de heer W. Korf huidige vormgeving laatste kans voor NS